منو

تماس با ما


برای تماس با شرکت گیل آزما می توانید از ایمیل شرکت استفاده نمایید:

info@guilazma.com


 برای ارتباط مستقیم با اعضای هییت مدیره شرکت گیل‌آزما می توانید از ایمیل های زیر استفاده کنید:

1. وحید نورایی‌فر به سمت رییس هییت مدیره                                           v.nooraeefar@guilazma.com

2. بهنام آخوندی به سمت نایب رییس هییت مدیره                            behnam.akhoundi@guilazma.com

3. کاوه رشوند به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره                                  k.rashvand@guilazma.com

4. آروین باقری ساعد به سمت عضو هییت مدیره                                                bagheri@guilazma.com

5. فرهاد اسکویی به سمت عضو هییت مدیره