منو

ثبت شکایات

برای ثبت هر گونه شکایت نسبت به خرید الکترونیکی خود می توانید از ایمیل شرکت گیل آزما استفاده نمایید یا با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید.